Usługi
 
telefon: (48 22) 813 52 87
mobile: +48 600 878 378
fax: (48 22) 813 52 87
email:
www.wschod.info.pl
Rejestracja i likwidacja spółek
 

 

Pomagamy zarejestrować, przekształcić lub likwidować spółkę, udzielamy konsultacji prawnych i podatkowych dla podmiotów polskich i zagranicznych na terytorium Polski.

Przygotowujemy komplet dokumentów wymaganych w celu rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku ze zmianą: firmy, siedziby, wspólników spółki, sposobu reprezentacji, wysokości kapitału zakładowego lub formy prawnej spółki.

Obsługujemy klienta w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

© 2013 www.wschod.info.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl